Velkommen til Høstsemesteret!

 

 

Hyggekveld onsdag 18. oktober 2017 kl 18:30

på Nykirke bygdehus, se flyer

Førjulsdans lørdag 18.11.2017.

Nykirke bygdehus.

 

Caller: Krister Pettersson se flyer

Vårdansen 2018 blir på Nykirke bygdehus,

lørdag 26. mai 2018.

C1 kl 11:00-12:30!

(forutsetter nok dansere-forhåndspåmelding)

 

Workshop blir også på samme sted,

på Nykirke bygdehus. 27. mai 2018.

 

Caller: Tomas Hedberg se flyer

 

Vi ønsker alle velkommen!

Vi tar forbehold om endringer i programmene!

Subject to changes in the programmes!

Horten og Omegn Squaredancers - www.horten-squaredancers.no Oppdatert 6.10.2017