Styret i 2018

Leder

Cathrine Hallberg

Båtsmannsveien 12, 3150 Tolvsrød

tlf./mob.33325062/92642675

eincat.hallberg@sf-nett.no

hsqd.leder@gmail.com

Kasserer

Einar Hallberg

Båtsmannsveien 12, 3150 Tolvsrød

tlf./mob.33325062/92642675

eincat.hallberg@sf-nett.no

hsqd.kasserer@gmail.com

Varamedlem

Harald Kalberg

Elgfaret 27, 3089 Holmestrand

mob. 99227907 

                    

Webansvarlig

Cathrine Hallberg

hsqd.data@gmail.com

Valgkomité

Odd Larsen

Holtungveien 58, 3083 Holmestrand

tlf. 33052842

vestfoldgeo@hotmail.com

Revisor

Kari Larsen

Holtungveien 58, 3083 Holmestrand

tlf. 33052842

vestfoldgeo@hotmail.com

Instruktør 

Kjell Haughem

Grøtåslia10, 3178 Våle

mob. 90515412 

krhaughem@gmail.com

Fotokomité: Henrik Heyer, Einar Hallberg

Materialforvaltere: Britt Wilhelmsen og Kari Jahren

 

Musikkmester: Einar Hallberg, 

                          med Kjell Haughem som medhjelper               

Horten og Omegn Squaredancers - www.horten-squaredancers.no  v/Cathrine Hallberg                      oppdatert  10.12.2018                         Org.nr. 913 409 655

Nestleder

Jorunn Kalberg

Elgfaret 27,

3089 Holmestrand

tlf./mob.33055762/48125297   

                

Sekretær

Henrik Heyer

Fjordveien 27, 3080 Holmestrand

tlf./mob.33053422/92046634

henrikjheyer@gmail.com

Frank Høiberg

Parkveien 35, 3186 Horten

tlf./mob.33073360/97602013

Frank.jh1937@gmail.com