Styret i 2020

Leder

Cathrine Hallberg

Båtsmannsveien 12, 3150 Tolvsrød

tlf./mob.33325062/92642675

eincat.hallberg@sf-nett.no

hsqd.leder@gmail.com

Kasserer

Einar Hallberg

Båtsmannsveien 12, 3150 Tolvsrød

tlf./mob.33325062/92642675

eincat.hallberg@sf-nett.no

hsqd.kasserer@gmail.com

Varamedlem

Harald Kalberg

Elgfaret 27, 3089 Holmestrand

mob. 99227907 

                     

Valgkomité

Bestemmes senere.

Revisor

Nestleder

Jorunn Kalberg

Elgfaret 27,

3089 Holmestrand

tlf./mob.33055762/48125297   

                 

Sekretær

Henrik Heyer

Fjordveien 27, 3080 Holmestrand

tlf./mob.33053422/92046634

henrikjheyer@gmail.com

Webansvarlig

Cathrine Hallberg

hsqd.data@gmail.com

Bestemmes senere.

Martin Honstad

Borgeskogen Terrasse 7, 3911 Porsgrunn

tlf. 48114503

m-honsta@online.no

Instruktør 

Kjell Haughem

Grøtåslia10, 3178 Våle

mob. 90515412 

krhaughem@gmail.com

Fotokomité: Henrik Heyer, Einar Hallberg

Materialforvaltere: Britt Wilhelmsen og Kari Jahren

 

Musikkmester: Einar Hallberg, 

                           med Kjell Haughem som medhjelper               

Horten og Omegn Squaredancers - www.horten-squaredancers.no  v/Cathrine Hallberg                      oppdatert  14.3.2020              Org.nr. 913 409 655